Digiqole ad

กรมส่งเสริมการเกษตรทุ่มเต็มร้อย Zero Covid และแก้ทุเรียนอ่อน ภาคตะวันออก ปี 65 จัดใหญ่“Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลหมอนทอง

 กรมส่งเสริมการเกษตรทุ่มเต็มร้อย Zero Covid และแก้ทุเรียนอ่อน ภาคตะวันออก ปี 65 จัดใหญ่“Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลหมอนทอง

กรมส่งเสริมการเกษตรทุ่มเต็มร้อย Zero Covid และแก้ทุเรียนอ่อน ภาคตะวันออ ปี 65 จัดใหญ่“Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่ส่งออก” พร้อมโชว์ทีเด็ดทุเรียนน้ำกร่อย ของดจากแปลงใหญ่ทุเรียน จ.จันทบุรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าเนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นฤดูกาลผลผลไม้ของภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใยในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กรณีของ COVID – 19 และ ปัญหาทุเรียนอ่อน จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ระดับสวนเกษตรกร และ มาตรการควบคุมป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกปี 2565 ระดับสวนเกษตรกร

 

นายเข้มแข็ง กล่าวว่า เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้ทุกสวนผลไม้ส่งออกได้ยึดถือปฏิบัติ และเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกปี 2565 ที่เน้นให้การส่งออกผลไม้ต้อง Zero COVID และต้องไม่มีปัญหาทุเรียนอ่อน เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกหลัก ซึ่งในฤดูกาลผลไม้ปีนี้ จีนในฐานะประเทศคู่ค้าสำคัญของผลไม้ของภาคตะวันออกได้กำหนดไว้ว่าต้องตรวจไม่พบเชื้อ COVID -19 ทั้งในคน ผลไม้ และองค์ประกอบอื่นในการขนส่

เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดงาน Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลหมอนทองภาคตะวันออก ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อส่งออก ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ สวนทุเรียนน้ำกร่อย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันทุเรียนอ่อนและมาตรการ Zero COVID ของทั้งเกษตรกรเจ้าของสวน และผู้ประกอบการส่งออกในภาคตะวันออกทุกจังหวัด ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกสู่ตลาดภาคตะวันออก ปี 2565 การแสดงผลผลิตทุเรียน GI ของภาคตะวันออก จำนวน 6 ประเภท 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรี ชะนีเกาะช้างตราด นกหยิบจันทบุรี กบสุวรรณจันทบุรี พวงมณีจันทบุรี นวลทองจันทร์จันทบุรี และร่วมชิมทุเรียน 7 สายพันธุ์พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร นำผู้สื่อข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทั้ง 2 มาตรการ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม เป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรสมาชิก 47 ราย ยกระดับสู่ Smart Farmer เน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องกามีความโดดเด่นในการเป็นแหล่งผลิตทุเรียนน้ำกร่อย ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ผลไม้ไทยของจังหวัดจันทบุรี ด้วยการใช้เทคนิคการจัดการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุเรียนที่ปลูก ประกอบด้วย พันธุ์เช่น หมอนทอง พวงมณี นกกระจิบ ก้านยาว ชะนี นวลทองจันท์ เป็นต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดี และให้รสชาติแตกต่าง โดยเนื้อทุเรียนมีสีเหลืองอมส้ม เนื้อเนียนหวาน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เปลือกเขียวเข้ม หนามแหลมคม

ด้าน นางสาวบุษบา นาคพิพัฒน์  ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน ม.14 ต.นายายอาม กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำให้เกิดการพัฒนา ทั้งด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้กลุ่มมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในการผลิตทุเรียนน้ำกร่อยคุณภาพออกสู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญหลัก โดยเน้นตัดเฉพาะทุเรียนแก่ที่มีอายุประมาณ 120-135 วันเท่านั้น ซึ่งจาการที่ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไปถึงความพิถีพิถันในการเก็บเกี่ยว จนเป็นที่มาของคำว่า ทุเรียนน้ำกร่อย อร่อยสุดๆ และช่วงนี้ได้เริ่มตัดทุเรียนส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าประจำที่มากกว่า 10 จังหวัดรวมถึงลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์

ส่วนที่มาของทุเรียนน้ำกร่อยนั้น เนื่องจากสวนทุเรียนในพื้นที่ 12 ไร่ อยู่ในพื้นที่น้ำกร่อย ด้วยอยู่ห่างจากทะเลประมาณ 3 กิโลเมตร ทำให้ในช่วงแรกของการปลูกทุเรียนพบปัญหาทุเรียนเกิดอาการใบไหม้ และหากเป็นช่วงที่น้ำเค็มมากใบจะร่วงหมดทั้งต้น จึงได้คิดค้นเทคนิคการจัดการจนประสบความสำเร็จ เช่น การใช้เทคนิคตรวจวัดน้ำเค็ม โดยเฉพาะในช่วงเดือน 4 เดือน 5 น้ำทะเลจะหนุนเข้ามาในสวน ช่วงนี้จึงต้องเฝ้าติดตามเป็นพิเศษ นอกจากนี้เทคนิคการสูบน้ำจากส่วนบนสุดของบ่อเก็บน้ำ ซึ่งมีสภาพจืด และต้องรดน้ำในช่วงกลางคืนเท่านั้น อีกเทคนิคคือ การใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เน้นการตัดด้วยแรงงานคนแทน เป็นต้น ปลูกทุเรียนน้ำกร่อยนั้น ต้องใช้ทั้งประสบการณ์และความรู้ผสมผสานกัน จนประสบความสำเร็จ

อีกสิ่งที่เกษตรกรสมาชิกให้ความใส่ใจ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 หรือ Zero Covid เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะประเทศจีน โดยได้ทำตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

“ การที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสนใจ และเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรกร ถือว่าเป็นประโชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพ ดั่งเช่นจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้แปลงใหญ่ทุเรียน ม.14 สามารถเกิดการพัฒนาก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการยกระดับผลผลิตทุเรียนสู่การแข่งขันในตลาดส่งออก และการขยายผลเป็นจุดรวบรวมผลผลิตทุเรียนของอำเภอนายายอาม” นางสาวบุษบา กล่าว

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post