Digiqole ad

กรมสรรพากร เปิดระบบตรวจสอบข้อมูลภาษี ศูนย์รวมการเข้าถึงข้อมูลและบริการ สามารถตรวจสอบรายได้และข้อมูลแบบ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ

 กรมสรรพากร เปิดระบบตรวจสอบข้อมูลภาษี ศูนย์รวมการเข้าถึงข้อมูลและบริการ สามารถตรวจสอบรายได้และข้อมูลแบบ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ
Social sharing
Digiqole ad
นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เปิดระบบ “ตรวจสอบข้อมูลภาษีตัวเอง (My Tax Account)” อำนวยความสะดวกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบรายได้ และข้อมูลภาษีผ่านเว็บไซต์ ถือเป็นศูนย์รวมการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์แบบ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ
.
กรมสรรพากร ได้พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี โดยระบบดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบรายได้และค่าลดหย่อนต่าง ๆ อาทิ ตรวจสอบและเตรียมข้อมูลยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภง.ด. 90/91 ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีพิมพ์แบบ/ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ผ่านระบบ My Tax Account ได้ด้วยตัวเอง(https://www.rd.go.th/272.html)
.
เนื่องจากมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและรายการลดหย่อนภาษีจำนวนมาก ทางกรมสรรพากรกำลังเร่งอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่โดยหากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องการยื่นแบบในวันนี้ หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริงในหน้าแบบแสดงรายการได้ทันที ในการยื่นแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อยื่นแบบเอกสารผ่านสำนักงานสรรพากรได้
.
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถยื่นภาษีปี 2566 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567 ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งใกล้บ้าน ส่วนแบบออนไลน์ สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (https://efiling.rd.go.th/) ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยนอกจากกเอกสารยื่นภาษีมีแล้ว อย่าลืมกรอกแบบฟอร์มสิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งลดหย่อนได้หลายทาง อาทิ ดอกเบี้ยกู้ยืมที่อยู่อาศัย มาตรการช้อปดีมีคืน และค่าลดหย่อนบุตร เป็นต้น
ที่มา เพจไทยคู่ฟ้า
Facebook Comments

Related post