Digiqole ad

กรมสรรพากรมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม SGATAR ครั้งที่ 52

 กรมสรรพากรมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม SGATAR ครั้งที่ 52
Social sharing
Digiqole ad

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม SGATAR ครั้งที่ 52 ซึ่งกรมสรรพากรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญ

โดยจะมีสมาชิกจาก 18 เขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมผู้บริหารกรมสรรพากรและผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สำหรับการประกวดผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม SGATAR ครั้งที่ 52 ได้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้ความสนใจส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวน 259 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 3 ราย ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานการออกแบบของ นายภูวเด่น พรมเกษา ได้รับประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นผลงานการออกแบบของ นายยงยุทธ สิมมา ได้รับประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นผลงานการออกแบบของ นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร ได้รับประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
และมีผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยจำนวน 20 ราย ซึ่งกรมสรรพากรจะจัดส่งประกาศเกียรติบัตรเป็นที่ระลึกต่อไป
ทั้งนี้ ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ จะถูกนำมาใช้เป็น ตราสัญลักษณ์ของการประชุม SGATAR ครั้งที่ 52 และนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดทำเป็นของที่ระลึกต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมต่อไป

สำหรับสมาชิกของ SGATAR ประกอบด้วย : Australia, Cambodia, People’s Republic of China, Chinese Taipei, Hong Kong SAR, Indonesia, Japan, Lao People’s Democratic Republic, Macao SAR, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, South Korea, Singapore, Thailand and Vietnam

Facebook Comments

Related post