Digiqole ad

กรมสรรพสามิต ปันน้ำใจ ผุด 2 โปรเจ็ค ขับเคลื่อนสังคม

 กรมสรรพสามิต ปันน้ำใจ ผุด 2 โปรเจ็ค ขับเคลื่อนสังคม
Social sharing
Digiqole ad

ยังคงเดินหน้า สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สำหรับ “โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต” ด้วย 2 โครงการใหญ่ ทดแทนคุณแผ่นดิน กับโครงการแรก “สิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม” โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เกิดความตระหนัก มีใจที่เป็นจิตอาสา ด้วยการสร้างสิ่งพิมพ์ และส่งมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจากการลงพื้นที่ทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม , โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม และโรงเรียนวัดจันทรสโมสร ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 30 ส.ค.64 โดยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 600 เล่ม ไปมอบให้ และได้รับความสนใจแบบฝึกหัดเสริมทักษะนี้มาก ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ ยังทำให้นักเรียน สามารถฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาได้เป็นอย่างดีด้วย

อีกหนึ่งโครงการคือ “โรงงานไพ่ ปันน้ำใจ ป้องกันภัยโควิด” เป็นโครงการที่ได้กระจายความช่วยเหลือ ส่งมอบเครื่องมือป้องกันเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 1,800 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ขนาด 400 กรัม จำนวน 400 ขวด มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขานมนาง จ.สระบุรี , โรงเรียนวัดคลองใหม่ จ.สระบุรี , โรงเรียนท่าแย้ จ.กาญจนบุรี , โรงเรียนนาใหม่ จ.กาญจนบุรี , โรงเรียนหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี , โรงเรียนหนองไผ่ จ.ราชบุรี , โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง จ.ราชบุรี , โรงเรียนวัดท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี , โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี และ โรงเรียนวัดสบกเขียว จ.นครนายก

ทั้งนี้คณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้

Facebook Comments

Related post