Digiqole ad

“กรมศุลกากร” เปิดสถาบันวิทยาการศุลกากร ระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center: RTC) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 “กรมศุลกากร” เปิดสถาบันวิทยาการศุลกากร ระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center: RTC) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Social sharing
Digiqole ad

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center: RTC) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างเป็นทางการ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรได้จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร อย่างเป็นทางการ ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และพร้อมยกระดับศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากรให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center)

ทั้งนี้ กรมศุลกากร ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานศุลกากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีบุคลากรและอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่มีความพร้อมรองรับกิจกรรมในระดับภูมิภาค จึงได้รับการรับรองจากองค์การศุลกากรโลกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบุคลากร ยกระดับบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การศุลกากรโลก ในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมศุลกากรต่อไป

Facebook Comments

Related post