Digiqole ad

กรมศุลกากร รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566

 กรมศุลกากร รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นผู้แทนกรมศุลกากรเข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566 ในงาน “Digital Government Awards 2023”

โดย กรมศุลกากรได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก อันดับที่ 3 และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยมีนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลฯ ซึ่งงานดังกล่าว จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร. หรือ DGA) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Facebook Comments

Related post