Digiqole ad

กรมศุลกากร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 150 ปี

 กรมศุลกากร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 150 ปี
Social sharing

Digiqole ad

นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4 กรกฎาคม 2567) กรมศุลกากรจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 150 ปี ประกอบด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศุลกากร

ต่อจากนั้นเป็นพิธีโหรพราหมณ์บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสุรชาติ เทียนทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

จากนั้นมีการมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้มีรายได้น้อย เงินรางวัลเรียนดี และเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 การมอบรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การมอบรางวัล
คนดีศรีศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การมอบใบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมยาเสพติดและสินค้าตามนโยบายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 150
ได้แก่ การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประดิษฐาน ณ ลานหน้าอาคาร 1 กรมศุลกากร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงวางรากฐานศุลกากรสมัยใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

รวมถึงมีการจัดนิทรรศการ 150 ปี กรมศุลกากร ณ ห้องโถง อาคาร 1 เพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติ การดำเนินงานและภารกิจของกรมศุลกากร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมจนถึงขณะนี้ นอกจากนี้กรมศุลกากรได้จัดทำหนังสือวันสถาปนา กรมศุลกากร 150 ปี เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงาน และเปิดจำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวอีกว่า “กรมศุลกากรยังคงมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร และจัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ” ดังวิสัยทัศน์ของกรมศุลกากร “องค์กรศุลกากรชั้นนำ ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ”

Facebook Comments


Social sharing

Related post