Digiqole ad

“กรมศุลกากร-กรมธนารักษ์-บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)” ลงนาม MOU พัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากร เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 “กรมศุลกากร-กรมธนารักษ์-บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)” ลงนาม MOU พัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากร เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
Social sharing
Digiqole ad

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ และนายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีความตั้งใจ ที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือศุลกากร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 8-1-45.1 ไร่ ให้มีความทันสมัย พร้อมรองรับภารกิจต่าง ๆ ของกรมศุลกากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก อาคารสำนักงาน ศูนย์ฝึกอบรมและบ้านพัก มีการชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน จึงขอความร่วมมือไปยัง กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุง และดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก อาคารและศูนย์ฝึกอบรมให้กรมศุลกากรใช้ประโยชน์อาคารเพื่อทดแทนอาคารเดิม โดยกรมศุลกากรจะผูกพันงบประมาณและทำสัญญาเช่าอาคารกับ DAD เป็นระยะเวลา 15 ปี

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาพื้นที่โครงการ จะดำเนินการอนุญาตให้ใช้พื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารตามระเบียบและกฎหมายที่ราชพัสดุ

ด้าน นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาที่ดินพื้นที่โครงการ ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือศุลกากรอย่างละเอียด และเสนอแนวทางการปรับปรุงให้แก่กรมศุลกากร ซึ่งทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าแนวทางการพัฒนาที่ทาง บริษัทฯ นำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments

Related post