Digiqole ad

กรมศิลป์จัดเต็มความรู้คู่ความสนุก นำทัวร์ 2 มรดกโลก อยุธยา – ศรีเทพ

 กรมศิลป์จัดเต็มความรู้คู่ความสนุก นำทัวร์ 2 มรดกโลก อยุธยา – ศรีเทพ
Social sharing

Digiqole ad

กรมศิลป์จัดเต็มความรู้คู่ความสนุก นำทัวร์ 2 มรดกโลก อยุธยา – ศรีเทพ

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมศิลปากรสัญจร ครั้งที่ 2 “มรดกโลก 2 นครา อยุธยา – ศรีเทพ” นำผู้สนใจกว่า 80 คน ร่วมทัวร์ไปกับกรมศิลปากร ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567 พร้อมชมการแสดงโขนประกอบแสงสี ณ วัดไชยวัฒนาราม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี” โดยมีวิทยากรและนักโบราณคดีในแต่ละพื้นที่เป็นมัคคุเทศก์ร่วมให้ความรู้และข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ


นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตามที่นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบนโยบายให้กรมศิลปากรดำเนินโครงการส่งเสริม Soft Power ด้านการท่องเที่ยว ในมิติทางวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานตามจุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กรมศิลปากรจึงจัดกิจกรรมศิลปากรสัญจร เพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ หลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมศิลปากรสัญจรในอีก 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางในกรุงเทพมหานคร สืบสานธรรมเนียมโบราณ นมัสการพระใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล ย้อนประวัติศาสตร์ “ชุมชนกุฎีจีน” ท่องไปในชุมชนเก่าแก่ สะท้อนภาพวิถีชีวิตผู้คนจากแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเส้นทางวัฒนธรรมวงแหวนตะวันตก : ต้นธารแห่งอารยธรรมไทย นำเที่ยวแหล่งโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ศิลปากรสัญจร ครั้งที่ 2 “มรดกโลก 2 นครา อยุธยา – ศรีเทพ” เยือนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 2 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มต้นด้วยการสักการะพระพุทธสิหิงค์ และชมห้องจัดแสดงนิทรรศการศิลปะทวารวดีและศิลปะอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อพุทธศักราช 2534 ภายใต้ชื่อ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ชมนิทรรศการเครื่องทองอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และแต่งชุดไทยชมวัดไชยวัฒนารามยามเย็น พร้อมชมการแสดงโขนสุดวิจิตรครั้งประวัติศาสตร์ โขนประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต รุ่งเช้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

และออกเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อพุทธศักราช 2566 ภายใต้ชื่อเมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post