Digiqole ad

กรมศิลปากรเตรียมเปิดม่านการแสดงละคร “เลือดสุพรรณ” ที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก สุพรรณบุรี

 กรมศิลปากรเตรียมเปิดม่านการแสดงละคร “เลือดสุพรรณ” ที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก สุพรรณบุรี
Social sharing

Digiqole ad

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต เตรียมจัดการแสดงละคร เรื่อง เลือดสุพรรณ บทประพันธ์ของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร นำแสดงโดยนาฏศิลปินรุ่นใหม่ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

ละคร เรื่อง เลือดสุพรรณ เป็นละครที่มีรูปแบบละครผสม คือ มีบทพูดแบบละครพูด มีทั้งการรำแบบละครรำ การบรรเลงและขับร้องเพลงไทย และเพลงไทยสากล จัดการแสดงเพื่อจูงใจให้ผู้ชมเกิดความสมัครสมานสามัคคี มีไมตรีต่อกัน และเสียสละชีวิตเพื่อชาติ ประพันธ์บทโดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ออกแสดงเผยแพร่ให้ประชาชนชมครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2479 และได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเพลงร้องในละคร คือ เพลงเลือดสุพรรณ และเพลงดวงจันทร์ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อมามีการนำมาสร้างใหม่หลายครั้งทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่การแสดงละคร เรื่องเลือดสุพรรณ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ที่มีต่อกรมศิลปากรอย่างมากมาย เนื่องในวาระต่างๆ พุทธศักราช 2567 กรมศิลปากร จึงกำหนดจัดการแสดงละคร เรื่องเลือดสุพรรณ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบการบรรเลงและขับร้องเพลงไทย และเพลงไทยสากล โดยวงดุริยางค์ไทย และวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต นำแสดงโดยนาฏศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ ปริญเมศร์ จูไหล รับบท มังราย นงลักษณ์ กลีบศรี รับบทดวงจันทร์ วัชรวัน ธนะพัฒน์ รับบทมังมหาสุรนาท กำกับการแสดงโดย ปกรณ์  พรพิสุทธิ์ อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กำหนดจัดแสดง ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ติดตามรายละเอียดการจองบัตรได้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากร finearts.go.th และเฟสบุ๊ก เพจ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

ละคร เรื่องเลือดสุพรรณ

ละคร เรื่องเลือดสุพรรณ เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ มุ่งหมายจัดการแสดงเพื่อจูงใจให้ผู้ชมเกิดความสมัครสมานสามัคคี มีไมตรีต่อกัน และเสียสละชีวิตเพื่อชาติ นอกจากนี้ยังมุ่งให้รู้จักกตัญญูรู้คุณแก่ผู้ที่เคยให้ ความกรุณา ตลอดจนแนวทางวิธีการเตรียมตัวป้องกันบ้านเมืองฝ่ายทหารและประชาชนให้พร้อมอยู่เสมอ ด้วยการผูกมิตรระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ประพันธ์บทโดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ออกแสดงเผยแพร่ให้ประชาชนชมครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช 2479 ณ หอประชุมศิลปากร ในรูปแบบละครผสม คือ มีบทพูดแบบละครพูด มีทั้งการรำแบบละครรำ ประกอบด้วย การบรรเลงและขับร้องเพลงไทย และเพลงไทยสากล แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนนาฏดุริยางค์ โดยใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน ยกเว้นผู้แสดงเป็นบิดาของนางเอก ผู้แสดงบทบาทดวงจันทร์นางเอกของเรื่อง คือ สุวรรณา สุวรรณศร และคุณประไพ กาญจนโภคิน แสดงบทมังราย ซึ่งได้รับความนิยมเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ชมเป็นอันมาก จนเพลงร้องในละคร เรื่องเลือดสุพรรณ เป็นที่แพร่หลายไปทั่วทั้งประเทศและประเทศใกล้เคียง คือ เพลงเลือดสุพรรณ และเพลงดวงจันทร์ภายหลังมีผู้นำเรื่องเลือดสุพรรณมาจัดการแสดงในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ละครโทรทัศน์ นำแสดงโดย นิธิดล ป้อมสุวรรณ, พรภัสร์ชนก มิตรชัย และอีกหลายครั้งก็ยังเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ดูเสมอมาจนปัจจุบัน ภาพยนตร์ นำแสดงโดย ลลนา สุลาวัลย์ และไพโรจน์ สังวริบุตร นอกจากนี้หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศให้ภาพยนตร์เรื่อง เลือดสุพรรณ เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ เมื่อพุทธศักราช 2561

เนื้อเรื่องย่อ กล่าวถึงพม่ายกทัพมาตีไทยและยึดเมืองสุพรรณไว้ได้จึงกวาดต้อนคนไทยมาเป็นเชลยและใช้ให้ทำงานอย่างหนัก ดวงจันทร์ และบิดามารดาที่ชราแล้วก็ถูกต้อนมาในครั้งนี้ด้วย ณ ที่แห่งนี้ ทำให้ดวงจันทร์ได้พบกับมังราย นายกองพม่าผู้มีจิตใจงดงามเมตตาต่อคนไทย ได้คอยห้ามปรามมิให้ทหารพม่าข่มเหงคนไทยอยู่เสมอ มังระโธ นายกองพม่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของมังราย จึงเกิดขัดแย้งจนถึงขั้นต่อสู้กัน มังระโธ  สู้ไม่ได้จึงหลบไปด้วยความอาฆาต มังรายและดวงจันทร์เกิดความรักและเข้าใจซึ่งกันและกัน ดวงจันทร์จึงขอร้องให้มังรายปล่อยคนไทยทั้งหมด ด้วยความรักที่มังรายมีต่อดวงจันทร์จึงยินดีกระทำตามคำของสาวคนรัก ทั้งที่รู้ดีว่าโทษที่ตนจะได้รับนั้นถึงขั้นประหารชีวิต ดวงจันทร์จึงจากมังรายไปด้วยความอาลัยรัก เมื่อมังมหาสุรนาท แม่ทัพพม่าบิดาของมังรายทราบข่าวว่ามังรายได้ปล่อยคนไทย ซึ่งเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรง จึงสั่งลงโทษประหารชีวิตเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ทหารผู้อื่น เมื่อดวงจันทร์ย้อนกลับมายังค่ายพม่าเพื่อขอรับโทษแทนมังรายด้วยความกตัญญูรู้คุณ แต่มังมหาสุรนาทไม่ยินยอม มังรายจึงถูกนำตัวไปประหารชีวิต และดวงจันทร์ได้เข้าขัดขวางเพชฌฆาตแต่ไม่สำเร็จ เมื่อมังรายสิ้นชีวิตแล้วดวงจันทร์วิ่งเข้ากอด ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความอาลัยรัก และคิดสู้กับพม่าจึงชักชวนชาวสุพรรณให้ร่วมต่อสู้กับพม่าทั้งที่ไม่มีอาวุธ ด้วยความกล้าหาญ แต่สุดท้ายก็ถูกพม่าสังหารทั้งหมด

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post