Digiqole ad

กรมศิลปากรหนุนเยาวชนออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัตถุทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ไทย

 กรมศิลปากรหนุนเยาวชนออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัตถุทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ไทย
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 อธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย: การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าวัตถุทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์” โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับกลุ่มเซียมไล้ นักออกแบบกราฟฟิกที่มีความโดดเด่นในอัตลักษณ์ความเป็นไทย จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากพิพิธภัณฑ์ไทย

นายพนมบุตร จันทรโชติ กล่าวว่า กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมโครงการ พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย: การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าวัตถุทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ทำหน้าที่สนับสนุนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรม ผ่านโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยเป็นการร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างกลุ่มนักออกแบบกราฟฟิกที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยในนาม “กลุ่มเซียมไล้” และภัณฑารักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมชองชาติ ตลอดจนความรู้และทักษะด้านการออกแบบ โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม 113 คน ออกสำรวจตามหาแรงบันดาลใจจากมนุษย์โบราณ ผ่านโบราณวัตถุต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และแรงบันดาลใจจากราชประเพณีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี พร้อมชมการซ้อมฝึกฝีพายจากแผนกเรือพระราชพิธี กรมการขนส่งทหารเรือ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร และลุ้นรับรางวัลจากการนำเสนอผลงานด้วย

นายพนมบุตร กล่าวต่อไปว่า พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบันสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้มาเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายให้เยาวชนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด และได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์จากวัตถุทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีในยุคสมัยปัจจุบัน นำไปสู่ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติไทย ผลิตเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post