Digiqole ad

“กรมราชทัณฑ์” แจงข้อเท็จจริงกรณี มีข่าวบิดเบือนว่า ปลัดกระทรวงยุติธรรมห้ามเยี่ยม “แบม-ตะวัน” ส่วน รพ.ธรรมศาสตร์อัพเดตอาการสองสาว

 “กรมราชทัณฑ์” แจงข้อเท็จจริงกรณี มีข่าวบิดเบือนว่า ปลัดกระทรวงยุติธรรมห้ามเยี่ยม “แบม-ตะวัน” ส่วน รพ.ธรรมศาสตร์อัพเดตอาการสองสาว
Social sharing
Digiqole ad
กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี มีข่าวบิดเบือนว่า ปลัดกระทรวงฯ ห้ามเยี่ยมแบม-ตะวัน
นางสาวจุฑารัตน์   จินตกานนท์  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่มีประเด็นข่าวบิดเบือนว่า นางพงษ์สวาท        กายอรุณสุทธิ์  ปลัดกระทรวงยุติธรรม ห้ามไม่ให้เยี่ยมแบมและตะวัน ทั้งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอนุญาตแล้วนั้น ทางกรมราชทัณฑ์ ขอเรียนชี้แจงว่า ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อ    ของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑  กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการเยี่ยม หมวด 4 ข้อ 24 ระบุว่า  “…ให้มีการเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยในระหว่างวันเวลาราชการตามปกติ โดยให้จัดเยี่ยมในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือ สถานพยาบาลของเรือนจำหรือสถานที่อื่นใด อันสมควรแต่ต้องเป็นสถานที่ ที่ญาติและผู้ต้องขังได้สนทนากัน อย่างใกล้ชิดและเยี่ยมได้      ครั้งละไม่เกิน 30 นาที..”

ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้ยึดถือในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกรายโดยเท่าเทียมกัน     ในวันศุกร์ที่  3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาบุคคลที่มีรายชื่อตามที่แบมและตะวันได้แจ้งความประสงค์ให้เข้าเยี่ยมไว้  ทั้งบิดามารดาทนายความและเพื่อนที่มีรายชื่อ ก็ได้เข้าเยี่ยมตามปกติ ดังนั้น  ตลอดระยะเวลาของการเข้ามาอยู่ในความดูแลของทัณฑสถานหญิงกลาง   ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และหลังจากส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมเป็นต้นมา   ทางทนายความญาติหรือบุคคลที่มีรายชื่อให้เยี่ยมของทั้งสองรายไม่เคยได้เข้าเยี่ยมในวันหยุด จึงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องระเบียบดังกล่าวดังนั้น จึงขอสร้างความเข้าใจต่อสังคมว่า กรมราชทัณฑ์ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เรือนจำและ

ทัณฑสถานปฏิบัติหน้าที่กับบุคคลที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ทุกคน โดยยึดถือกฎ ระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือนจำ (SOPs) อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันในทุกเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศตามสิทธิที่ผู้ต้องขังทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกันและไม่มีการให้อภิสิทธิ์กับใครเป็นพิเศษ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวบิดเบือนหรือข่าวปลอมที่อาจสร้างกระแสเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม

ขนาดเดียวกันวันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้แถลงข่าวอาการคืบหน้าของ “ตะวัน-แบม” ดังนี้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกแถลงการณ์ ชี้แจงอาการป่วยของนางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และนางสาวอรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) (ฉบับที่ 4)วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 11 ของการรักษา

คุณทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) ยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำ พะอืดพะอมเวลาจิบน้ำ รู้สึกตัวดี ยังมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปากแห้ง ยังมีเลือดออกตามไรฟัน ไม่มีเลือดออกผิดปกติหรือจุดจ้ำเลือดออกที่บริเวณอื่น มีอาการแสบร้อนลิ้นปี่ มีลมในช่องท้อง เวียนศีรษะเวลาเปลี่ยนท่า นอนหลับยาก สามารถโต้ตอบได้ อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ การตอบสนองทางอารมณ์เหมาะสมกับเรื่องราวที่พูดคุย สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วยังคงต่ำกว่า 65 mg/d. มีภาวะเกลือแร่ต่ำหลายชนิด มีภาวะเลือดเป็นกรด ค่าคีโตนสูง (serum ketone 5.46 mmoV) เนื่องจากภาวะอดอาหาร ปฏิเสธคำแนะนำเรื่องการดื่มน้ำผสมวิตามินซี เพื่อบรรเทาอาการเลือดออกตามไรฟัน

คุณอรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) ยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำ พะอืดพะอมเวลาจิบน้ำ รู้สึกตัวดี ยังมีอาการอ่อนเพลีย หายใจเหนื่อย ปากแห้ง ปวดกรามลดลง มีอาการแสบร้อนลิ้นปี มีลมในช่องท้อง ต้นขาอ่อนแรงเวียนศีรษะเวลาเปลี่ยนท่า นอนไม่หลับ สามารถโต้ตอบได้ อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ การตอบสนองทางอารมณ์เหมาะสมกับเรื่องราวที่พูดคุย สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วเริ่มต่ำกว่า 70 mg/dL มีภาวะเกลือแร่ต่ำหลายชนิด มีภาวะเลือดเป็นกรด ค่าคีโตนสูง (serm ketone 5.47 mmolL) เนื่องจากภาวะอดอาหาร ได้รับคำแนะนำให้จิบน้ำเกลือแร่ เพื่อบรรเทาภาวะเลือดเป็นกรด

 

 

 

Facebook Comments

Related post