Digiqole ad

กรมพัฒน์ฯ กระตุ้นการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP Select เสริมพลังเครือข่ายธุรกิจชุมชนเข้มแข็ง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

 กรมพัฒน์ฯ กระตุ้นการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP Select เสริมพลังเครือข่ายธุรกิจชุมชนเข้มแข็ง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงตลาด OTOP Select ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กระตุ้นการตลาดผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP Select ให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ช่องทางจำหน่าย และเชื่อมโยงสร้างพลังเครือข่ายธุรกิจชุมชนเข้มแข็งให้มีศักยภาพแข่งขันได้ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

นางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน ผู้อำนวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงดำเนินกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select โดยจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด OTOP Select ขึ้น เพื่อเร่งกระตุ้นการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ช่องทางการตลาด โดยเน้นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพด้านการตลาดทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กลุ่มผู้จัดจำหน่าย Trader และ Buyer ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ตลาดสินค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ร้านค้าในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงกลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ซึ่งถือเป็นช่องทางตลาดที่สำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค New Normal

Advertisement

โดยกิจกรรม “เชื่อมโยงตลาด OTOP Select มีกำหนดจัด 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจและกลุ่มลูกค้าในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก มีมูลค่าการจำหน่ายและยอดเจรจาธุรกิจภายในงานกว่า 5 ล้านบาท และครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2564 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 กรมฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP Select เกรดพรีเมียม จาก 4 ภูมิภาค ครอบคลุม 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย และ 4) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวม 50 บูท มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน และจัดแสดง Showcase ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยเชิญผู้ประกอบธุรกิจและผู้จัดจำหน่ายที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ OTOP ไปต่อยอดช่องทางการตลาดเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ทั้งภายในงานและผ่านช่องทางออนไลน์ทางระบบ Zoom อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select ในครั้งนี้ กรมฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด รวมถึงผลักดันช่องทางตลาดธุรกิจชุมชนไปยังตลาดเป้าหมายใหม่เพิ่มมากขึ้น ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่คนในชุมชน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และคาดว่าใน 1 ปี จะสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากได้กว่า 30 ล้านบาท”

สุดท้ายนี้ กรมฯ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ เกรดพรีเมียม เพื่อไปต่อยอดช่องทางตลาด เข้าเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจในกิจกรรม “เชื่อมโยงตลาด OTOP Select” ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และสำหรับผู้สนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP Select สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : OTOP Select by DBD หรือที่โทร 0 2547 5950 หรือสอบถามปรึกษาเรื่องธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่สายด่วน 1570

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/BgJPG

Related post