Digiqole ad

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Social sharing

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 918 ชุด โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการผู้แทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยนำ้เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง จำนวน 2 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเสนา มีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 40 – 80 เซนติเมตร ประชาชนได้รับผลกระทบ รวมจำนวน 701 ครัวเรือน 30 หมู่บ้าน 6 ตำบล 2 ชุมชน ได้แก่ ตำบลหัวเวียง หมู่ 3-11 ตำบลบ้านกระทุ่ม หมู่ 1-9 ตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ 1 ,3 – 9, 12 ตำบลบ้านแพน หมู่ 1 ตำบลรางจรเข้ หมู่ 6,7 ตำบลเสนา ชุมชน ข (อ่านว่า ชุมชน ขอ)และชุมชน ม (อ่านว่า ชุมชน มอ)
2. อำเภอผักไห่ มีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 40 – 70 เซนติเมตร ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 217 ครัวเรือน จำนวน 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลท่าดินแดง หมู่ 1 -8 ตำบลผักไห่ หมู่7 ตำบลบ้านใหญ่ หมู่ 4 และหมู่ 6 รวมทั้งสิ้น 918 ครัวเรือน

โอกาสนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้ 1. ครอบครัวนางสำรวย แต่งทรง อายุ 88 ปี มีโรคประจำตัว เป็นโรคกระเพาะ อาศัยอยู่กับบุตรชาย อายุ67 ปี มีโรคประจำตัวคือ โรคหัวใจ รักษาที่ รพ.ทรวงอก บ้านเลขที่ 12 หมู่ 4 ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2. ครอบครัวนายฉลวย คงสาหร่าย อายุ 80 ปี มีโรคประจำตัว ถุงลมโป่งพอง, หอบและความดันโลหิตสูง ครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน 6 คน บ้านเลขที่ 8 หมู่ 5 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ในทุกพื้นที่และทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน และโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนงานราชการในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย ทำให้การเชิญถุงยังชีพพระราชทานมายังประชาชนได้สำเร็จตามประสงค์การมาในพื้นที่วันนี้ นอกจากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และจะได้นำความกราบทูล เพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทต่อไป การนี้ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้

Facebook Comments

Related post