Digiqole ad

“กรมบังคับคดี” เร่งให้การช่วยเหลือไกล่เกลี่ยในคดีของอดีต สนช. คุณตาวัย 75 ปี หลังสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายแจ้งยึดที่ดิน!!

 “กรมบังคับคดี” เร่งให้การช่วยเหลือไกล่เกลี่ยในคดีของอดีต สนช. คุณตาวัย 75 ปี หลังสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายแจ้งยึดที่ดิน!!
Social sharing
Digiqole ad

ตามที่มีข่าวทาง Weekly News ออนไลน์ เสนอข่าวอดีตสนช.คุณตาวัย 75 ปี ถูกบังคับคดียึดที่ดินผืนสุดท้ายเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา นั้น นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าว เป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเชียงราย หมายเลขแดงที่ พ.1175/2561 โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้พันตำรวจโทพงษ์ชัย วราชิต จำเลยที่ 1 และนางณรีพัฒน์หรือชื่นสุข สวัสดิ์เสวี จำเลยที่ 2 ร่วมกันชำระค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ให้แก่โจทก์ และห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาท ต่อมา โจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ให้แก่โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องยึดที่ดินดังกล่าวตามหมายบังคับคดีที่ศาลตั้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้จัดการยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา และได้แจ้งการยึดให้แก่จำเลยที่ 1 ทราบตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเจรจากันจนเกิดความพอใจและได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วก็จะทำให้ไม่ต้องขายทอดตลาดที่ดินที่ยึดไว้ จึงได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในทันที ซึ่งได้มีการนัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายแล้วในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา

กรมบังคับคดี 0 2881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th

Facebook Comments

Related post