Digiqole ad

กรมธนารักษ์ เผย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก “เอเปค ครั้งที่ 29” จำนวน 100,000 เหรียญ พร้อมให้ประชาชนจองเป็นที่ระลึก

 กรมธนารักษ์ เผย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก “เอเปค ครั้งที่ 29” จำนวน 100,000 เหรียญ พร้อมให้ประชาชนจองเป็นที่ระลึก
Social sharing
Digiqole ad

กรมธนารักษ์ เผยได้ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 ครบตามแผนการผลิต จำนวน 1,000,000 เหรียญ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท และเปิดจ่ายแลกเหรียญดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกในวาระสำคัญของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 ครบตามแผนการผลิต จำนวน 1,000,000 เหรียญแล้ว


อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 แล้ว กรมธนารักษ์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญเพื่อสะสมไว้เป็น ที่ระลึก ได้แก่
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล
โดยประชาชนสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญได้ ตามช่องทางดังนี้

ส่วนกลาง
 กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
 หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
 หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
ช่องทางออนไลน์
 www.treasury.go.th (บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ) สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับด้วยตนเอง ณ สถานที่จ่ายแลกส่วนกลาง หรือเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

Facebook Comments

Related post