Digiqole ad

“กรมทรัพยากรน้ำ” เปิดตัวโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดประกวดโฆษณาสั้น / Viral Clip และ ภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมเกือบ 500,000 บาท รับสมัครแล้ววันนี้ !

 “กรมทรัพยากรน้ำ” เปิดตัวโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดประกวดโฆษณาสั้น / Viral Clip และ ภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมเกือบ 500,000 บาท รับสมัครแล้ววันนี้ !
Social sharing
Digiqole ad

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวเปิดตัวโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดการประกวดโฆษณาสั้น /Viral Clip และการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Action for the River คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” พร้อมประกาศเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมเกือบ 500,000 บาท โดยมีนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยผู้สนับสนุนโครงการ คุณเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานกิจกรรม เอเชียทีค พาร์ค เอเชียทีค ริเวอร์ ฟร้อน กรุงเทพมหานคร

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “เนื่องจากวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ และสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จประพาสทางชลมารคเพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งยังความปลาบปลื้มปีติแก่พสกนิกรตลอดเส้นทางอย่างถ้วนหน้า ด้วยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึก ก่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เพื่อปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำเป็นนิสัยประจำทุกวัน และเผยแพร่ให้บุคคลต่าง ๆ เกิดความร่วมมือ ทำให้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ดีขึ้นในอนาคต”

​“ดังนั้นวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการก็เพื่อให้เกิดการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง โดยกรมทรัพยากรน้ำได้มองเห็นกลุ่มเป้าหมายคือประชาชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ โดยกลุ่มเป้าหมายนี้ คือตัวแปรหลักที่ กรมฯ มองเห็นแล้วว่า ครอบคลุมไปทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างที่ดีของบุคคลทั่ว ๆ ไปที่จะต้องดูแลอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ซึ่งรูปแบบของงานในปีนี้จะแตกต่างจากงานในปีที่ผ่าน ๆ มา คือโดยปีนี้โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 มีกิจกรรมในโครงการมากมาย แต่กิจกรรมหลักที่จะเป็นประเด็นสำคัญและเป็นต้นแบบของทุกคนเพื่อการอนุรักษ์ นั่นก็คือการประกวดโฆษณาสั้น /Viral Clip และการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Action for the River คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดเกือบ 500,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร ซึ่งการประกวดภาพถ่ายนั้น ทางกรมทรัพยากรน้ำ ได้ผู้สนับสนุนเงินรางวัลและการสนับสนุนอื่น ๆ อีกมากมาย จาก บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไฮไลท์หลักที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ คือ การจัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) รวมไปถึงการเสวนาให้ความรู้ในรูปแบบ Hybrid เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น และการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย รวมไปถึงดารานักแสดงที่จะมาให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนได้เกิดการสำนักรู้จักการอนุรักษ์ กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะผู้จัดงาน ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสมัครการประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาได้โชว์ผลงาน และแนวคิด ในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ต่อไป” นายธีระชุณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าว

​คุณเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ ผู้ร่วมสนับสนุน กล่าวว่า ​“บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมสนับสนุน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะพันธมิตร อย่างเป็นทางการ โดยเล็งเห็นว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้าง จิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง จึงสอดคล้องกับพันธสัญญาของ ซันโทรี่ กรุ๊ปที่ว่า “มิซุ โตะ อิคิรุ” หรือ “การอยู่ร่วมกับน้ำ” เพราะว่า “น้ำ” เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของทุกคน และถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นนำพันธสัญญาดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินกิจการด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และดำเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และโครงการมิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2565 จะเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการช่วยกันดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อส่งต่อให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป”

“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับกิจกรรมการจัดประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Action for the River คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” รวมถึงเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และการจัดเสวนาออนไลน์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ด้วย ท้ายสุดนี้ ดิฉันขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดไวรัลคลิป และการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “Action for the River คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” และขอขอบพระคุณกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ เช่นนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่เราจะร่วมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป” คุณเพียงจิต กล่าวเพิ่มเติม

​ด้าน ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะกรรมการผู้ตัดสิน กล่าวว่า การจัดการประกวดโฆษณาสั้น Viral Clip และภาพถ่ายในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย และระดับประชาชนทั่วไป ส่วนหลักเกณฑ์การประกวดไวรัลคลิป (Viral Clip) และภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” มีดังนี้คือ

รูปแบบและกติกา การประกวด โฆษณาสั้น /Viral Clip
​1.การผลิตผลงานประกวดไวรัลคลิป (Viral Clip) ต้องมีความยาวไม่เกิน 30-45 วินาที ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอ และเทคนิคการถ่ายทำ
​2.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดการจัดทำไตเติ้ล (ไม่นับเวลารวมใน 45 วินาที) ต้องมีข้อความ ดังนี้
​2.1 ข้อความ : การประกวดไวรัลคลิป (Viral Clip) ของ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
​​2.2 ชื่อผลงาน (ห้ามใช้ชื่อเดียวกับภายใต้แนวคิด และชื่อสถาบันการศึกษา
​​2.3 โลโก้ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
​3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งเนื้อหา (Script) พิมพ์ด้วยภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
​4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องบันทึกลงในรูปแบบ USB มาตรฐานที่สามารถรับชมได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นอื่น ๆ ทั่วไป
​5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
​6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ชอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
​7. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อนและจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผลงานผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
​8. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
เกณฑ์การตัดสินผลงาน
1.ความถูกต้องของเนื้อหาและสื่อความหมายของคำว่า “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง”
2. รูปแบบการนำเสนอ
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. เทคนิคการถ่ายทำ

รูปแบบและกติกา การประกวดภาพถ่าย
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG เท่านั้น
2. การส่งภาพเข้าประกวด ผู้ประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายได้จำกัดคนละไม่เกิน 3 ภาพ
โดยต้อง ตั้งชื่อภาพ เขียนรายละเอียดสถานที่ถ่ายภาพ (อาทิ ชื่อภาพ……………สถานที่……………. อำเภอ …………… จังหวัด……………)
3. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น และไม่ตัดต่อหรือตัดแปะ
4. ภาพที่ถ่ายต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์/เผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และต้องคืนรางวัลที่ได้รับทันที
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
6. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
เกณฑ์การตัดสินผลงาน
1. ต้องสื่อความหมายของคำว่า “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง”
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
3. ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา)
4. เทคนิคในการถ่ายภาพ
5. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย

เงินรางวัลและเกียรติบัตร การประกวด โฆษณาสั้น /Viral Clip
ระดับประชาชนทั่วไป
-​ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– ​รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– ​รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น – ตอนปลาย (ม.1-ม.6)
– ​รางวัลชนะเลิศ เงินสด 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– ​รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– ​รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงินรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดภาพถ่าย
ระดับประชาชนทั่วไป
– รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น – ตอนปลาย (ม.1-ม.6)
– รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ระยะเวลาการประกวด
1. เปิดรับสมัครและรับผลงาน ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565
2. ส่งผลงานได้ถึงวันที่​ 30 มิถุนายน 2565
3. ประกาศผลรางวัล วันที่ 15 กันยายน 2565
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทาง
https://forms.gle/eSiBLFsxcC4gws7p9 ใบสมัครไว

Facebook Comments

Related post