Digiqole ad

กรมชลฯแจงถมคลองเปรมฯ ปรับผังบ้านมั่นคงเหลือ1แถว

 กรมชลฯแจงถมคลองเปรมฯ ปรับผังบ้านมั่นคงเหลือ1แถว
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน  ได้มีหนังสือถึงนายภาณุเมศวร์  ศิรินรานันตร์  ผู้นำชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหลักหก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี  ชี้แจงในกรณีที่มีการถมคลองเปรมประชากรเพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคงเฟส2  ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อพื้นที่รับน้ำของชุมชน  ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมที่พักอาศัยว่า

จังหวัดปทุมธานีได้จัดการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการพื้นที่คลองเปรมประชากรเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 1 มิถุนายน 2566  โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่  ซึ่งมีสรุปมติที่ประชุมดังนี้

1.เห็นชอบตามการปรับแก้ไขการวางผังงานก่อสร้างบ้านมั่นคง จากเดิม 2 แถวเป็น 1 แถว ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้เสนอแนะและมอบหมายให้ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการปรับแก้ไขแนวก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเข้าหาตลิ่งตามแนวผังบ้านต่อไป

2.มอบหมายให้พอช.ทำการปรับความกว้างถนนที่จะก่อสร้างใหม่จากเดิม 6.00 เมตร เป็นความกว้าง 8.00 เมตร เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนำไปขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างต่อไป

3.มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี  ประสานจังหวัดปทุมธานีให้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะกับประชาชนผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านเมืองเอกและหมู่บ้านโดยรอบ  รวมถึงนักวิชาการที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับโครงการ

4.มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี  ประสานจังหวัดปทุมธานีให้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูคลองเปรมประชากรต่อไป

5.มอบหมายกรมชลประทานดำเนินการาขอรับการจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกคลองเปรมประชากรในพื้นที่โครงการ ระยะที่ 1 ที่มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและบ้านมั่นคงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รวมถึงพื้นที่ที่เหลือของโครงการต่อไป

6.มอบหมายเทศบาลตำบลหลักหก ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า และหารือเรื่องค่าใช้จ่ายต่อไป

จากหนังสือชี้แจงดังกล่าว  แหล่งข่าวระดับสูงในจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่า  มีบางกรณีที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ทางจังหวัดได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานระดับสูง  เช่น การให้หยุดการก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งยังต้องมีการถมคลองเปรมประชากร ไม่ใช่ปรับผังเหลือ 1 แถว   รวมถึงการให้ถอนเสาเข็มที่ปักเป็นกำแพงขวางทางน้ำอยู่บริเวณกลางคลองออกโดยทันที  การขยายถนนและเตรียมแผนจัดการจราจรมิให้เกิดการจราจรติดขัดในอนาคต

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนถึงการทำงานของ “เทศบาลตำบลหลักหก”ที่ขาดความเข้มแข็ง  ขาดศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่  จึงปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุกริมคลอง  แล้วมาแก้ปัญหาด้วยการสร้างบ้านมั่นคงด้วยการถมคลองเปรมประชากร  ไม่ต่างจากการแก้ปัญหาเดิมเพิ่มปัญหาใหม่ที่สร้างความขัดแย้งต่อคนในชุมชนหลักหก

 

Facebook Comments

Related post