Digiqole ad

กรมข้าว จับมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าว ยกระดับศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก

 กรมข้าว จับมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าว ยกระดับศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก
Social sharing
Digiqole ad

กรมข้าว จับมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าว ยกระดับศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายณัฎฐกิตติ์ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยด้านข้าวให้เกิดประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก และร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ข้าวไทย นอกจากนั้นยังเป็นการร่วมให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านข้าว แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการบริการทางด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย ตลาดนำการผลิต ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมการข้าวและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวร่วมกันเพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณลักษณะทางการเกษตรที่ดี และมีศักยภาพทางการค้า อาทิ ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ที่เป็นข้าวเหนียวหอม ข้าวเจ้าก่ำหอม แม่โจ้ 1 เอ เป็นข้าวเจ้าสีดำ กลิ่นหอม นุ่มพิเศษ และข้าวหอมแม่โจ้ 9 ที่มีจุดเด่นในเรื่องคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ และคุณภาพทางเคมี ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ ดังนั้นการทำ MOU ร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาข้าวระหว่าง 2 หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติอย่างแท้จริงต่อไป

 

 

 

กรมข้าว จับมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าว ยกระดับศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก

 

Facebook Comments

Related post