Digiqole ad

“กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” สืบสานจัดพิธีไหว้ครู รำลึกพระคุณครู ส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นใหม่

 “กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” สืบสานจัดพิธีไหว้ครู รำลึกพระคุณครู ส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นใหม่

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และพิธีครอบ เจิม จากครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสแพทย์แผนไทยเนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

Advertisement
ประจำปีพุทธศักราช 2564 น้อมรำลึกถึงพระคุณครูแพทย์แผนไทยผู้ส่งต่อวิชาความรู้ด้านการแพทย์ให้คนรุ่นใหม่ พร้อมแนะเกษตรกรและรัฐวิสาหกิจ ปลูกกัญชา สร้างช่อดอก ผลิตเป็นยา ผลตอบแทนคุ้ม ณ ศาลาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย บนเรือนอาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานในพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย กล่าวว่า พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่คนไทยรู้จักกันมานาน และเป็นพิธีสำคัญที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครูแพทย์แผนไทยทั้งหลายซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งในทุกมิติ และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สำหรับแพทย์แผนไทยการศึกษาด้านการนวด เป็นการใช้ศิลปะหลายแขนงมาผสมผสานกัน ผู้เรียนจึงต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นทำดีทั้งต่อตัวเอง และผู้ป่วย ดังนั้น การรำลึกถึงพระคุณครูที่ได้ประสาทวิชามาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งครูทางแพทย์แผนไทยไม่มีเพียงคนเดียว การมาไหว้ครูร่วมกันจึงเป็นการรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันรำลึกถึงครูที่ประสาทวิชามา สิ่งเหล่านี้จะรวบรวมและถูกถ่ายทอดไปผู้ป่วย หรือผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยด้วย

“พิธีในวันนี้เราจัดเป็นรูปแบบพิธีโบราณ ซึ่งเราได้ศึกษาแล้วว่าในพิธีโบราณจะต้องมีองค์ประกอบการอะไรบ้าง ซึ่งสมบูรณ์แบบครบถ้วน แต่หากปีหน้าเราค้นคว้าได้ว่ามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมอีก ก็จะเสริมเข้ามาในปีหน้า และเราจะสืบทอดพิธีไหว้ครูนี้ต่อไป”

นายแพทย์ยงยศ ยังได้กล่าวถึงทิศทางการปลูกกัญชา ว่า “กระแสการปลูกกัญชาปัจจุบันมีการตื่นตัวกันมาก เกษตรกรและรัฐวิสาหกิจชุมชนสนใจเข้ามาขออนุญาตปลูกกันมาก ซึ่งวันนี้เราจะมีการเสวนาเกี่ยวกับทิศทางการปลูกกัญชาสำหรับทางการแพทย์ และสร้างรายได้ให้กับเขาได้อย่างไร เพื่อไขข้อสงสัยในเรื่องนี้”

สำหรับกัญชาที่สามารถนำมาผลิตทางการแพทย์ได้นั้น ต้องเป็นช่อดอกกัญชา ที่ผ่านมากัญชาที่ปลูกยังเป็นกัญชาที่ไม่มีคุณภาพ จึงไม่สามารถนำมาผลิตยาได้ ดังนั้น จึงอยากจะเชิญชวนให้หันมาปลูกกัญชาที่มีคุณภาพ เพราะตลาดยังมีความต้องการอยู่มาก ทั้งผลิตเป็นยา อาหาร หรือชา

“เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกเขาสามารถเอาช่อดอกมาส่งเราเพื่อผลิตเป็นยา ซึ่งราคาสูงถึง 1 ใน 3 ส่วนที่เหลือ เช่น ราก ต้น ก้านใบ ฯลฯ ก็นำไปทำอาหาร หรือชา จึงอยากเชิญชวนให้เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน มาขออนุญาตปลูกกัญชาให้ถูกกฎหมายเพื่อผลิตเป็นยา ซึ่งผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอน”

 

ด้าน “นายบริพันธ์ ชัยภูมิ” ที่ปรึกษานายกสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวถึงการได้รับเชิญให้เป็นผู้ดูแลการจัดงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยว่า “วันนี้มาในฐานะผู้ดูแลการจัดงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยโดยได้รับความไว้วางใจจากท่านอธิบดีฯ และคณะกรรมการให้เข้ามาดูแล ผมก็เป็นศิษย์แพทย์แผนไทยคนหนึ่ง ต้นตระกูลผมก็เป็นแพทย์แผนไทย พิธีการในวันนี้ได้นิมนต์พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อทำพิธีบวงสรวงครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชาแพทย์แผนไทย”

ปัจจุบันแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อย่าง การรักษาโควิด-19 ก็ได้รับการยอมรับจากแพทย์แผนปัจจุบันว่าสามารถรักษาได้ หรือโรคสมัยใหม่อย่างกรดไหลย้อน ไมเกรน วัยทอง ฯลฯ โรคเหล่านี้มีบันทึกไว้อยู่แล้วถึงแนวทางการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย สำหรับปริมาณแพทย์แผนไทยในปัจจุบันมีอยู่เป็นหมื่นๆ ท่าน และมีทิศทางจะเพิ่มมากขึ้น

โดย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เสวนาวิชาการ “กัญชา กระท่อม กับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” , ชม ชิม ชอป ตลาดนัดกัญชาในสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ไฮไลท์สำคัญในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เพื่อน้อมรำลึก และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

Advertisement
Facebook Comments

Related post