Digiqole ad

“กรมการพัฒนาชุมชน” เดินหน้าเปิดตลาด “OTOP PREMIUM” ผลักดัน 300 ผลิตภัณฑ์ สู่สากล

 “กรมการพัฒนาชุมชน” เดินหน้าเปิดตลาด “OTOP PREMIUM” ผลักดัน 300 ผลิตภัณฑ์ สู่สากล
Social sharing
Digiqole ad

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แถลงข่าวการจัดงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP PREMIUM สู่สากล พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปสู่ตลาดสากล กำหนดเปิดตลาด 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นาย สุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้มาตรฐานระดับ 4 – 5 ดาว จำนวน 300 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมในการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและก้าวสู่ระดับสากลต่อไป โดยจะมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีเป้าหมายในการสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับ Premium สู่สากล

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเข้าสู่กิจกรรมทดสอบตลาด ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม, Flok Song, mini concert จากศิลปินดังในทุกวัน และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching กับธุรกิจชั้นนำ อาทิ King Power เครือเซ็นทรัล และ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับสากล สำหรับการทดสอบตลาดออนไลน์ ได้ดำเนินการ ใน 3 ช่องทาง คือ ทางเวปไซต์ www.otoptoday.com และวิธีการฝากขายผ่าน Market place ที่ได้รับความนิยมอย่าง Shopee และ Lazada โดยได้แสดงรายละเอียดสินค้า เช่น รูปภาพ ราคา จำนวน และเรื่องราว (Story) ของสินค้าไว้อย่างละเอียด เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาด โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดการจับคู่ทางการค้าและส่งเสริมให้สินค้า OTOP ได้มีโอกาสแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะผลักดันผู้ประกอบการโอทอป ที่มีความพร้อมมาพัฒนาและส่งเสริม เพื่อสามารถนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ต่อไป

Facebook Comments

Related post