Digiqole ad

กรมการพัฒนาชุมชน จัดหนักยกทัพสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดี จัดงาน “ขายดีมาร์เก็ต”

 กรมการพัฒนาชุมชน จัดหนักยกทัพสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดี  จัดงาน “ขายดีมาร์เก็ต”
Social sharing
Digiqole ad

กรมการพัฒนาชุมชน ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก พร้อมยกทัพผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดีให้ลูกค้าคนเมืองได้ช้อปอย่างจุใจ ในงาน “ขายดีมาร์เก็ต” วันที่ 1-3 กรกฎาคม 65 เวลา 10.00-22.00 น. เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีความคาดหวังในการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์โดยนำแนวความคิด องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ใหม่ๆมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างเรื่องราว การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 359 ผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน มีจำนวน 173,835 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยังไม่สวยงามโดดเด่น ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม D ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการและชุมชน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุค 4.0 สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน”

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงาน “ขายดีมาร์เก็ต” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโอทอป ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 35 ผลิตภัณฑ์ จาก 359 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากทั่วประเทศ และได้รับคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซึ่งจะเป็นการพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จำนวนอย่างละ 3 แบบ การอบรมให้ความรู้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตอบโจทย์และตรงใจกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ตลอดจนการส่งเสริมการขายทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์โดดเด่น มีโอกาสเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ซึ่งผ่านกระบวนการดำเนินการของโครงการตามเกณฑ์กำหนด เราได้นำมาจัดกิจกรรมทดสอบตลาด ในงาน “ขายดีมาร์เก็ต” นี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้พูดคุย เจรจา พบปะกับผู้ซื้อโดยตรง มีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนมุมมองความต้องการที่แท้จริงจากกลุ่มผู้ซื้อสินค้าโดยตรง เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด QD PERFECT” มีจำนวน 5 รางวัล โดยเราคัดเลือกมาจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดในยุคปัจจุบัน มีกำลังการผลิตที่สามารถส่งเสริมให้จัดจำหน่ายกับแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิเช่น KING POWER ,CP ALL และไอคอนสยามอีกด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกที่มีกว่า 35 ร้านค้า ได้ภายในงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ หลังจากมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ พิเศษสุดๆ เรายังมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน อาทิ กิจกรรมแจก GIFT VOUCHER “เช็ค แชะ แวะมา ช้อป จำนวน 50 รางวัล” และกิจกรรมนาทีทอง D SALE” เพื่อให้ท่านได้มาร่วมอุดหนุนสินค้างานฝีมือที่มีคุณภาพของพี่น้องชาวไทย โดยการซื้อสินค้า OTOP ทุก 1 ชิ้น กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว ในงาน ขายดีมาร์เก็ต” ตั้งแต่วันที่  1-3 กรกฎาคม 65 เวลา 10.00-22.00 น. เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G 

Facebook Comments

Related post