Digiqole ad

“กรมการค้าภายใน” ปลุกกำลังซื้อ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตลาดต้องชม ตลาดหลวงปู่ทวด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 “กรมการค้าภายใน” ปลุกกำลังซื้อ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตลาดต้องชม ตลาดหลวงปู่ทวด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน “ตลาดต้องชม” ซึ่งเป็นตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวควบคู่กับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กรมฯ ร่วมกับตลาดหลวงปู่ทวด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมงานเทศกาลวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชุมชนของตลาดต้องชมหลวงปู่ทวด อันเป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ของอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงของคณะกลุ่มอนุรักษ์อังกะลุงไทย ครูน้อยศิษย์บ้านอรรถกฤษณ์

ฟังบทเพลงไพเราะจากวงดนตรีคลาสสิค จ้าวจ๋อ และกิจกรรมลอยกระทงที่ท่าน้ำพร้อมชมการแสดงพลุสวยงาม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในตลาดให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยกรมฯ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีการจับจ่ายใช้สอยจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจ เอกชน ประชาชน และดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ จะจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีจังหวัดนำร่องในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จำนวน 33 จังหวัด มากกว่า 90 ตลาด ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 100 ล้านบาท

Advertisement
Facebook Comments

Related post