Digiqole ad

“กรมการค้าภายใน” ชวนเที่ยวปีใหม่ “ตลาดต้องชม” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผู้เที่ยวสุขใจ ชุมชนไทยยั่งยืน

 “กรมการค้าภายใน” ชวนเที่ยวปีใหม่ “ตลาดต้องชม” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผู้เที่ยวสุขใจ ชุมชนไทยยั่งยืน

กรมการค้าภายในชวนเที่ยวปีใหม่ “ตลาดต้องชม” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผู้เที่ยวสุขใจ ชุมชนไทยยั่งยืน
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

Advertisement
อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดบางน้ำผึ้ง อ.พระปะแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อ Kick off กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชน ปี 2565 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ว่า กรมการค้าภายในได้ดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ตลาดต้องชมเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยใช้การบริโภคภายในประเทศ แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชุมชนต่าง ๆ กรมฯ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน ตลอดเดือนธันวาคม 2564 จนถึงมกราคม 2565 ณ ตลาดต้องชมที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมฯ เป้าหมาย 50 แห่งทั่วประเทศ

โดยกรมฯ ได้เข้าไปสนับสนุนในการออกแบบและปรับปรุงป้ายตลาด แลนด์มาร์คใหม่ จัดเตรียมสถานที่จัดงานและตกแต่งให้สวยงามสอดคล้องกับลักษณะงานที่สื่อถึงเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนในตลาดต้องชม อาทิ จัดทำจุดถ่ายภาพ และจัดให้มีกิจกรรมการแสดง หรือกิจกรรมของตลาดต้องชม เช่น การรำ การฟ้อน การแสดงโฟล์คซอง เพื่อบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของตลาดนั้นๆ และสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ไปเที่ยวชม นอกจากนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เช่น การแจกคูปองแทนเงินสดสำหรับใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าภายในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขายกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าในตลาดผ่านระบบการใช้งานในโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) สำหรับการซื้อสินค้าในตลาด โดยเพียงกดเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @ DIT GO และเช็คอินที่ตลาดนั้นๆ ก็จะได้รับคูปองมูลค่า 50 บาท ในการซื้อสินค้าในตลาดได้ทันที ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดชุมชนอีกด้วย


อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในตลาดต้องชม เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้เพียงเป็นเพื่อนกันทางไลน์ @ DIT GO เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ รวมทั้งรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

Advertisement
Facebook Comments

Related post