Digiqole ad

กรมการค้าภายในพาม่วนอกม่วนใจ ชวนเที่ยว “ตลาดต้องชมตลาดจริงใจ” จ.เชียงใหม่

 กรมการค้าภายในพาม่วนอกม่วนใจ ชวนเที่ยว “ตลาดต้องชมตลาดจริงใจ” จ.เชียงใหม่
Social sharing
Digiqole ad

กรมการค้าภายในพาม่วนอกม่วนใจ ชวนเที่ยว “ตลาดต้องชมตลาดจริงใจ” จ.เชียงใหม่

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้มุ่งส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ตลาดต้องชม เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ รักษาอัตลักษณ์ของชุมชน สำหรับตลาดต้องชมตลาดจริงใจ จ.เชียงใหม่ ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน งานดีไอวาย อาหารอร่อยๆ และยังเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ซึ่งจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ออร์แกนิคและปลอดสาร จากเกษตรกรตัวจริงในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งตรงถึงผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างรายได้ของเกษตรกร และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชนใช้ โดยกรมการค้าภายในได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมและยกระดับตลาดชุมชนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง

นอกจากนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชุมชนต่าง ๆ กรมฯ จึงจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าในตลาดผ่านระบบการใช้งานในโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) สำหรับการซื้อสินค้าในตลาด เพียงเพิ่มเพื่อนกันทางไลน์ @ DIT GO ก็จะได้รับคูปองมูลค่า 50 บาท สำหรับซื้อสินค้าในตลาดได้ทันที

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวตลาดต้องชมและสนับสนุนเลือกซื้อสินค้าชุมชน เพื่อช่วยให้เกษตรกรและชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ และรับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของกรมฯ รวมทั้งรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ได้ทางไลน์ @ DIT GO

 

Facebook Comments

Related post