Digiqole ad

“กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน ปชช.ร่วมโหวตใช้เลขสายรถเมล์ใหม่ตามแผนปฏิรูปหรือใช้เลขสายรถเมล์เดิม ในเส้นทางให้บริการพื้นที่กทม. และปริมณฑล

 “กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน ปชช.ร่วมโหวตใช้เลขสายรถเมล์ใหม่ตามแผนปฏิรูปหรือใช้เลขสายรถเมล์เดิม ในเส้นทางให้บริการพื้นที่กทม. และปริมณฑล
Social sharing
Digiqole ad

“กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน ปชช.ร่วมโหวตใช้เลขสายรถเมล์ใหม่ตามแผนปฏิรูปหรือใช้เลขสายรถเมล์เดิม ในเส้นทางให้บริการพื้นที่กทม. และปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการระบบรถเมล์โดยสาร !!

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนประชาชนร่วมโหวตใช้เลขสายรถเมล์ใหม่ตามแผนปฏิรูปหรือใช้เลขสายรถเมล์เดิม ในเส้นทางให้บริการพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการระบบรถเมล์โดยสาร สามารถโหวตผ่านทางเพจ facebook และ website ของกรมการขนส่งทางบก

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทาง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารและสามารถเชื่อมโยงระบบรถโดยสารประจำทางกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบ อื่น ๆ ทั้งระบบราง คือ โครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสาย ระบบรถไฟความเร็วสูงที่กำลังเกิดขึ้น

ในอนาคต ระบบเรือโดยสารซึ่งเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อให้เกิดระบบรถโดยสารประจำทางที่ผู้ใช้บริการปลอดภัย ตัวรถมีสภาพใหม่ สะดวกสบาย เป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด เช่น รถ NEV หรือ EV เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ โดยกรมการขนส่งทางบก ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอเชิญชวนให้ทุก ๆ ท่านร่วมกันแสดงความเห็นต่อการกำหนดรูปแบบหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจริง

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ผู้สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านทางเพจ facebook ของกรมการขนส่งทางบก หรือ website ของกรมการขนส่งทางบก โดยรูปแบบในการโหวตแสดงความคิดเห็นจะมี 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ใช้หมายเลขเส้นทางใหม่ทั้งหมดตามแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางเลือกที่ 2 เส้นทางเดิมหรือใกล้เคียงเส้นทางเดิม กลับไปใช้หมายเลขเส้นทางเดิม สำหรับเส้นทางเดิมที่มีการแบ่งเป็นสองเส้นทางหรือสามเส้นทางใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับ ในส่วนของเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน กำหนดให้เป็นเลขใหม่ 3 หลัก

สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านช่องทางดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเพื่อร่วมกันกำหนดหมายเลขเส้นทางตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุด

Facebook Comments

Related post