Digiqole ad

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษต่อเนื่องจากวันที่ 7 เมษายน 2565 อีก 19 หมายเลข อาทิ โชคดี 8, มงคล 9 มั่งมี 999, มังกร 789 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 นี้

 กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษต่อเนื่องจากวันที่ 7 เมษายน 2565 อีก 19 หมายเลข อาทิ โชคดี 8, มงคล 9 มั่งมี 999, มังกร 789 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 นี้
Social sharing
Digiqole ad

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายจัดให้มีแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเลขทะเบียนรถแบบพิเศษ โดยสามารถมีตัวอักษรมากกว่าสองตัวหรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ รวมกับหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 7 หลัก เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จึงจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งแรกของประเทศไทย จำนวน 84 หมายเลข เมื่อวันที่7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยผลจากการจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษครั้งแรก สามารถนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยทั้งสิ้น 282,170,000 บาท ทั้งนี้ การประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ ในวันที่ เมษายน 2565 ยังดำเนินการประมูลไม่เสร็จสิ้น โดยประมูลไปเพียง 63 หมายเลข ระบบการประมูลเกิดขัดข้อง ยังเหลืออีกจำนวน19 หมายเลข ที่ยังไม่นำออกประมูล กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 22 เมษายน 2565 พร้อมกันทั้งทางวาจา ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก และทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า หมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษที่จะนำออกประมูล ในวันที่ 22 เมษายน 2565 นี้ ได้แก่ มรรค 8 ซึ่งจะดำเนินการประมูลต่อจาก วันที่ 7 เมษายน 2565 โดยไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มเติม เนื่องจากระบบการประมูลขัดข้องขณะที่การประมูลหมายเลขดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น สำหรับหมายเลขที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลเพิ่มเติมได้ ประกอบด้วย มังกร 789, มั่งมี 999, วันดี 9999, สุทัศน์ 999, อมตะ 777, รัก 9999, นที 1, โชคดี 8, โชคดี 555, สวย 8888, สวย 789, เฮงรวย 1, ชนะ 8, ชนะ 9, ลินิน 1, เจริญ 789, มงคล 9 และ มงคล 789 ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษโดยสามารถลงทะเบียนหน้างาน ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มการประมูลในห้องเวลา 13.30 น. หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ใบลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานการชำระเงิน และหน้าบัญชีธนาคาร โดยมีขั้นตอนการประมูล ดังนี้ 1. ลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูล 2. ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดตามอัตราที่กำหนด 3. เสนอราคาตามคำหรือข้อความและเลขทะเบียนที่สนใจ ทางวาจาด้วยตนเอง ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก และทางอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันปิดประมูล ซึ่งคาดว่ารายได้จากประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ เมื่อรวมกับ 63 หมายเลข ที่ได้ประมูลไปก่อนหน้านี้ จะนำรายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเปิดให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ยื่นคำขอรับอุปกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประมูลทุกคนจึงถือว่ามีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

Facebook Comments

Related post