Digiqole ad

กรมการขนส่งทางบก ปรับการให้บริการ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่ง เข้มข้นมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T แนะ!!! ประชาชนใช้บริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยง ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

 กรมการขนส่งทางบก ปรับการให้บริการ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่ง เข้มข้นมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T แนะ!!! ประชาชนใช้บริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยง ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ กรมการขนส่งทางบกได้ปรับการให้บริการ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด คือ D-Distancing อยู่ห่างไว้ M-Mask Wearing ใส่หน้ากากอนามัย H-Hand washing หมั่นล้างมือ T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T-Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และแนะนำประชาชนให้ใช้บริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินทาง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับการใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

Advertisement

– สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/esv/ebk/esv02q002/

– ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax  เคาน์เตอร์เซอร์วิส โมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet เบื้องต้นรองรับรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ อาทิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน ส่วนรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี ให้ใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ณ สำนักงานขนส่ง สามารถชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ

– อบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือการต่ออายุล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หลังจากได้รับผลผ่านการอบรม สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้าทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถ โดยมี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (แท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง

– จองหมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร ผ่านเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ โดยเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ รถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ประตู รถตู้ และรถกระบะบรรทุก ในวันทำการ ตั้งแต่ 10.00-16.00 น.

– จองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้ง ระบบปฏิบัติการ iOS: https://apple.co/2GIHARd และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2IkLpyO หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1584

Advertisement
Facebook Comments

Related post