Digiqole ad

“กยศ.” แจงอนุมัติเงินกู้ให้กับ นศ.สาว จากศรีสะเกษ แล้ว

 “กยศ.” แจงอนุมัติเงินกู้ให้กับ นศ.สาว จากศรีสะเกษ แล้ว
Social sharing
Digiqole ad

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวนักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ มารดานำที่นาไปจำนองกู้เงินนอกระบบได้เงิน 400,000 บาท มาให้ลูกสาวเรียนหนังสือ

ซึ่งหากไม่ได้เงินกู้จาก กยศ. ก็คงจะไม่ได้เรียนหนังสือต่อไป กองทุนได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า นักศึกษารายนี้ได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว อยู่ระหว่างรอให้นักศึกษามาทำสัญญากู้ยืมที่มหาวิทยาลัย หากทำสัญญาแล้วจะได้รับเงินค่าครองชีพภายใน 7 วัน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “จากกรณีที่มีข่าว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 นักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร้องทุกข์ต่อสื่อมวลชนว่าแม่ของตนได้นำที่นาไปจำนองกู้เงินนอกระบบได้เงิน 400,000 บาท นำมาใช้จ่ายและส่งให้ลูกเรียนหนังสือ โดยได้ยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ. แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งหากไม่ได้เงินกู้จาก กยศ. ก็คงไม่ได้เรียนหนังสือต่อไปนั้น ในกรณีดังกล่าวกองทุนได้ตรวจสอบแล้วพบว่า กองทุนได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่นักศึกษารายนี้แล้ว และอยู่ระหว่างรอให้นักศึกษามาลงนามในสัญญาและทำแบบเบิกเงินกับทางสถานศึกษา หากทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพภายใน 7 วัน

ข่าวดังกล่าวจึงคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง โดยกองทุนขอให้นักศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมตรวจสอบสถานะของตนเองในระบบและติดต่อสถานศึกษาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ กองทุนขอยืนยันว่า กองทุนเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดจะได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมทุกราย” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

Facebook Comments

Related post