Digiqole ad

“กมธ.กีฬาวุฒิสภา” จัดนิทรรศการ “ทิศทางกีฬาไทย วันกีฬาแห่งชาติ” ระลึกถึงพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 “กมธ.กีฬาวุฒิสภา” จัดนิทรรศการ “ทิศทางกีฬาไทย วันกีฬาแห่งชาติ” ระลึกถึงพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
Social sharing
Digiqole ad

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าเนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ๑๖ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันแห่งการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบ ในกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ประกอบกับ สมาชิกวุฒิสภาจะปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ๕ ปีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาจึงได้เห็นชอบร่วมกันที่จะจัดงาน “ นิทรรศการและสัมมนาทิศทางกีฬาไทย เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖” ขึ้น ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาในการขับเคลื่อนงานพัฒนากีฬาของชาติ ตามบทบาทหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ รวมทั้งเป็นเวทีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของชาติได้แสดงผลงานที่มีความโดดเด่น มีนัยสำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและจัดให้มีเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในทิศทางที่จะพัฒนาการกีฬาของไทยรวมทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมกีฬาของไทยด้วย

ด้านนายชาญวิทย์ ผลชีวิน โฆษกและรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดนิทรรศการว่ามีความหลากหลายและน่าสนใจมากกว่า ๑๗ บูธ ประกอบด้วยนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการกีฬา มีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย คลินิกปรึกษาปัญหา office Syndrome กายภาพบำบัดด้วยโยคะ ปรึกษากับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโภชนาการและด้านกายภาพ จัดแสดงโครงการแคลอรี่เครดิต ทำความรู้จักกับโรงเรียนกีฬาในสังกัดต่างๆโครงการห้องเรียนกีฬา โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้และมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ สถานศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถและสนใจด้านการกีฬา บูธจากสมาคมกีฬาที่กำลังได้รับความนิยม เช่น อีสปอร์ต มวยไทย กีฬาบริดจ์ กีฬาลอนโบวล์ส จักรยาน กีฬาผู้สูงอายุและกีฬาคนพิการ และบูธอุตสาหกรรมกีฬาไทยที่มาจัดสาธิต แสดงสินค้าและจำหน่ายในราคาถูก

สำหรับกิจกรรมทางวิชาการ พลเอก ธงชัย สาระสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬาวุฒิสภา ได้กล่าวว่าจะจัด ๒ วัน คือ วันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬาหลายท่าน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จะบรรยายพิเศษเรื่อง “กีฬาไทย ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา บรรยายพิเศษเรื่อง “การกีฬากับมูลค่าทางเศรษฐกิจ” มีการเสวนา เรื่อง “ทิศทางกีฬาไทย : ความท้าทายใหม่และแนวทางสู่ความสำเร็จด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา” “กีฬาและการสร้างแรงบันดาลใจ Sports & the Power of Change” และการเสวนา เรื่อง “มองกีฬาผ่านวุฒิสภา” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ที่มีชื่อเสียงด้าน การสร้างแรงบันดาลใจ นายพนม ปีย์เจริญ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาชื่อดังที่ประสบความสำเร็จ อาทิ โค๊ชอ๊อด เกียรติพงศ์ รัชตเกรียงไกร นายสุชาติ แจสุรภาพ อดีตนักวิ่งทีมชาติ กัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ธีเดช ทรงสายสกุล เจ้าของเหรียญทองอีสปอร์ต หางโจวเกมส์ รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มาร่วมเวทีวิชาการ ตลอดทั้ง ๒ วัน

พลเอกทวีป เนตรนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ได้กล่าวว่าในงานมีการจัดแสดงโชว์ความสามารถด้านกีฬาของนักเรียน เช่น การแสดงปันจักสีลัต การแสดงสืบสานศิลป์ถิ่นมวยไทย นายขนมต้ม การแสดงสตรีทแดนซ์มวยไทยและคีตะมวยไทย การแสดงไหว้ครูมวยไทยแล การเต้นบาร์สโลปจากชมรมผู้สูงอายุด้วย

ทั้งนี้ สามารถเยี่ยมชมงานได้ที่บริเวณชั้น B๑ อาคารรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยสามารถติดต่อเพื่อเข้าชมงานเป็นหมู่คณะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๒๑๒ หรือชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ทางช่อง สปอร์ต ไทยแลนด์ วุฒิสภา

Facebook Comments

Related post