Digiqole ad

กบข. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ กอช. และร่วมส่งเสริมการออมให้สมาชิกในครอบครัวข้าราชการ เพิ่มเงินออมเพื่ออนาคต

 กบข. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ กอช. และร่วมส่งเสริมการออมให้สมาชิกในครอบครัวข้าราชการ เพิ่มเงินออมเพื่ออนาคต
Social sharing
Digiqole ad

กบข. จับมือ กอช. ลงนาม MOU เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนากระบวนการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน พร้อมผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวของข้าราชการ มีเงินออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า เนื่องจากภาคครัวเรือนไทยให้ความสนใจการออมเพื่อการเกษียณมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น กบข. และ กอช. จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ ตามนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมการออมให้คนไทยมีการวางแผนการเงิน และมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณ จึงได้เกิดข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กบข. และ กอช. ที่เป็นความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนากระบวนการลงทุน การบริหารกองทุน พร้อมทั้ง กบข. จะถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนากระบวนการลงทุนให้กับ กอช. ซึ่ง กบข. หวังว่า จะสามารถส่งเสริมความรู้การเงิน การลงทุนให้กับสมาชิกและครอบครัวสมาชิกให้หันมาใส่ใจการออมเงินเพิ่มมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมปริมาณการออมภาคครัวเรือนให้เพิ่มมากขึ้น และเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเมื่อถึงวัยเกษียณ

ด้านนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า ในการลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ครั้งนี้ ด้วยภารกิจการดำเนินงานลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ง กบข. ได้มีการดำเนินงานมากประสบการณ์กว่า 26 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเงินลงทุน การให้บริการสมาชิก รวมถึงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดย กอช. จะนำประสบการณ์ระบบงานต่าง ๆ ของ กบข. ไปพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และร่วมกันยกระดับระบบการออมให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มของประเทศ และยังร่วมส่งเสริมทักษะการวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัวข้าราชการ โดยเฉพาะบุตร หลาน ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป

สามารถเริ่มวางแผนการออมกับ กอช. ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท/ปี ไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปี ในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 50% – 100% หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี พร้อมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อบุตร หลานเข้าสู่การทำงานเป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ยังสามารถออมต่อ หรือหยุดออมได้ สิทธิในการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ ทั้งนี้ เงินออมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามจำนวนเงินที่ออมกับ กอช. สูงสุด 30,000 บาท/ปี ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ สมัคร หรือส่งเงินออมสะสม ติดตาม การเคลื่อนไหวยอดเงินออม ได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. และไลน์ กอช. “@nsf.th”

Facebook Comments

Related post