Digiqole ad

“กนง.” มีมติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25% เป็น 1.0% ต่อปี

 “กนง.” มีมติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25% เป็น 1.0% ต่อปี
Social sharing
นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ว่า คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที  
Facebook Comments

Related post