Digiqole ad

กทม. มอบรางวัลโรงเรียนและเยาวชนติดดาวไอดอล

 กทม. มอบรางวัลโรงเรียนและเยาวชนติดดาวไอดอล
Social sharing
Digiqole ad

สร้างต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านวินัยจราจร

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร จัดงาน Road Safety All Stars Day พิธีมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และให้กับ
“เยาวชนติดดาวไอดอล” ในกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) ภายใต้ โครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 โดยมี นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล กล่าวว่า สำหรับพิธีมอบรางวัลในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม” โครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ซึ่งเป็นการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “เดินทางดี ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี” ของโรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นต้นแบบด้านความปลอดภัย โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการแข่งขันพิชิตตำแหน่ง “โรงเรียนติดดาวไอดอล” และ “เยาวชนติดดาวไอดอล” กับกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้คัดเลือกโรงเรียน จาก 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละประมาณ 3 โรงเรียน จำนวน 20 โรงเรียนต้นแบบ พร้อมทั้งคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม และความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรม ชิงรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 170,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

สำหรับรายละเอียดผลการตัดสิน มีดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนติดดาวไอดอล” ได้แก่ โรงเรียน วัดแสนสุข

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “โรงเรียนติดดาวไอดอล” ได้แก่ โรงเรียนวัดเทวสุนทร

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “โรงเรียนติดดาวไอดอล” ได้แก่ โรงเรียนสวนลุมพินี

4.ร างวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 “โรงเรียนติดดาวไอดอล” ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

5.รางวัลดีเด่น จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ 1. โรงเรียนฉิมพลี 2. โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม 3.โรงเรียนนาหลวง 4.โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 5.โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 6.โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 7.โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ

6.รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดคลองใหม่ 2. โรงเรียนวัดสะแกงาม 3. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม 4.โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) 5. โรงเรียนวัดไผ่ตัน 6. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

7.รางวัลเยาวชนติดดาวไอดอล จำนวน 16 รางวัล ได้แก่ 1.ด.ญ.พรชริน มัคคัปผลานนท์ จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2. ด.ญ.ณัฐพร เทศนา จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 3. ด.ช.ปองธรรม ดำวรรณ์ จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 4. ด.ญ.ปวีณ์ฉัตร เฉลิมทอง จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 5. ด.ญ.กาญจ์ชนก วิชัยหิน จากโรงเรียนวัดแสนสุข 6. ด.ญ.ทวีพร ปทะวานิช จากโรงเรียนวัดแสนสุข 7. ด.ช.ภาณุวิชญ์ ด้วงคำจันทร์ จากโรงเรียนวัดแสนสุข 8. ด.ญ.หฤทัย อิสมาแอล จากโรงเรียนวัดแสนสุข 9. ด.ช.ณัฐชรินธร พลายบุญ จากโรงเรียนวัดเทวสุนทร 10. ด.ญ.พัดชราพา พรมเอี่ยม จากโรงเรียนวัดเทวสุนทร 11. ด.ญ.มิ่งกมล นนท์สาย จากโรงเรียนวัดเทวสุนทร 12. ด.ญ.ณฐพร ผิวคำสิงห์ จากโรงเรียนสวนลุมพินี 13. ด.ญ.ไอยรา ผลาทร จากโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 14. ด.ญ.วรกาญจน์ ม่วงมนตรี จากโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 15. ด.ช.คุณาธิป มูลจันทร์ จากโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 16. ด.ช.ชนาเทพ เหน็งใจ จากโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นว่า การปลูกฝังวินัยการจราจรบนท้องถนนควรเริ่มตั้งแต่ในระดับเยาวชน เพื่อสร้างต้นแบบที่ดี พร้อมส่งต่อพฤติกรรมรักษ์วินัยจราจร และส่งต่อสู่ผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกบนท้องถนนอื่นๆ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นถนนปลอดภัยสำหรับทุกคน

Facebook Comments

Related post