Digiqole ad

กทม.ผนึก Dow และสถาบันรักลูก ชูทักษะสมองอีเอฟ ยกระดับบุคคลากร

 กทม.ผนึก Dow และสถาบันรักลูก ชูทักษะสมองอีเอฟ ยกระดับบุคคลากร
Social sharing

Digiqole ad

 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา EF Facilitator ภายใต้โครงการภาคี ดาว-อีเอฟ พัฒนาเด็ก กทม. (DOW-EF Bangkok Partnership) เพื่อยกระดับบุคลากรในสังกัด กทม. ที่มีบทบาทสำคัญและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นเด็กดีและเก่งด้วยการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ผ่านการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา มีส่วนร่วมวางแผนและสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมทักษะสมอง EF และสร้างการเรียนรู้สู่ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู และโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยมี ดร.อรทัย พงศ์รักธรรม ผู้จัดการแผนกกิจการด้านความยั่งยืน ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 ท่านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย อาทิ สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักอนามัย ฯลฯ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

###

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post