Digiqole ad

กทพ. ประกาศผลผู้ชนะประกวด EXAT Young Gen Contest และ EXAT Photo Contest ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย“นายสุรเชษฐ์”เป็นประธานมอบโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่าแสนบาท

 กทพ. ประกาศผลผู้ชนะประกวด EXAT Young Gen Contest และ EXAT Photo Contest ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย“นายสุรเชษฐ์”เป็นประธานมอบโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่าแสนบาท
Social sharing
Digiqole ad

ผู้ว่าการ กทพ.. เป็นประธานมอบโล่และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าแสนบาท ให้ผู้ชนะการประกวด EXAT Young Gen Contest และ EXAT Photo Contest  ตามโครงการ EXAT Contest Marketing ได้รับความสนใจมีผู้ส่งเข้าประกวดเกินคาด เตรียมนำไปต่อยอดเพื่อการประชาสัมพันธ์

วันนี้ ( 23 ก.ย. 64 ) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการ EXAT Contest Marketing ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม EXAT Young Gen Contest: สร้างสรรค์คลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. และกิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึงกทพ. โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและการตลาด ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมมีผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom จาก หอประชุม 0301  ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า โครงการ EXAT Contest Marketing ที่จัดขึ้นนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพราะได้รับความสนใจจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาและกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเกินความคาดหมายทั้งใน 2 กิจกรรมหลัก คือ หนึ่ง กิจกรรม EXAT Young Gen Contest: สร้างสรรค์คลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. ที่เป็นกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ และ สอง กิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึงกทพ. ที่เป็นกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษ ภายใต้หัวข้อเดียวกันคือ “ทางพิเศษ ทางวิเศษ” โดยครอบคลุมลูกค้าในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด และลูกค้าในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ(ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass

“ สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทั้งจาก 2 กิจกรรม ไม่ว่า คลิปวิดีโอ หรือ ภาพถ่าย ถือเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและสร้างสรรค์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ กทพ.ได้ทุ่มเท ไม่ว่า การทำงานหรือให้บริการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ กทพ. ในการนำไปต่อยอดเพื่อการสื่อสารด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขอ กทพ. ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ด้วย”

นายสุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการตัดสินกิจกรรม EXAT Young Gen Contest: สร้างสรรค์คลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ “ทีมกองโจร” กับผลงาน “ธีรเดช” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ “ทีม Chao Mongo  Lretz” กับผลงาน “ พลังพิเศษ ทางวิเศษ” และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท  ได้แก่ “ทีมสุภาพบุรุษสุดทางพิเศษ”กับผลงาน “ทางวิเศษ เพื่อคนพิเศษ”

ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวอีกว่า  ส่วนกิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึงกทพ. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่  คุณศิริพงษ์ พนาสนธิ์ กับผลงานภาพถ่าย “ผืนฟ้ากับแสงทอง ท้องถนนกับทางพิเศษ”, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ คุณพงษ์ฤทธิ์ เผือกพงษ์  ผลงานภาพถ่าย “สะพานขึงคู่ขนานสะพานแห่งอนาคต-1”  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000  บาท ได้แก่ คุณวรรณา บัวเผื่อน กับผลงานภาพถ่าย “ทางช้างเผือก”

“หลังจากจบโครงการนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อเป็น “ทางพิเศษ ทางวิเศษ” ให้กับลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษต่อไป” ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวส่งท้าย

 

 

Facebook Comments

Related post