Digiqole ad

กทท.แจ้งหยุดให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ เนื่องจากวันหยุดเทศกาลปีใหม่

 กทท.แจ้งหยุดให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ เนื่องจากวันหยุดเทศกาลปีใหม่
Social sharing
Digiqole ad

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอแจ้งงดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.
ในการนี้ บริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือ ตัวแทนเจ้าของสินค้าที่ มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ ท่าเรือกรุงเทพ ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ให้แสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพ จะได้จัด พนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ


ทั้งนี้ หากบริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือ ตัวแทนเจ้าของสินค้าที่มิได้แจ้งความประสงค์ขอทำการบรรทุกขนถ่าย และขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าไว้ล่วงหน้า ทกท. จะงดให้บริการ ในวันและเวลาดังกล่าว
วันหยุด  : 31 ร.ค. 66 (08.30 น.)ถึง2 ม.ค. 69 (08.30 น.)

Facebook Comments

Related post