Digiqole ad

กทท. มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

 กทท. มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
Social sharing

Digiqole ad

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมสานต่อตามพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช (อวัยวะสืบพันธุ์) ให้แก่สตรีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาสในระยะเริ่มแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ (16 พฤษภาคม 2567) นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช จำนวน 36,720,400 บาท โดยมีดร.นายแพทย์ สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ถือเป็น 1 ใน 9 โครงการเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงคมนาคมในนามของรัฐบาล ในการนี้มีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคมและประธานคณะกรรมการ กทท. คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการ กทท. นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. คณะผู้บริหาร กทท. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน กทท. และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารโรงยิมเนเซียม PAT Arena

สำหรับโครงการจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชฯ เป็น 1 ใน 9 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงคมนาคมในนามของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อน้อมนำพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยจากมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด มะเร็งเยื่อบุโพรงลดลูก และมะเร็งไข่ ให้ได้รับการตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งถือเป็นมะเร็งที่อันตรายและพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม สำหรับกิจกรรมการให้บริการภายในรถ นอกจากจะมีตรวจคัดกรองมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ ยังให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 12 – 15 ปี และมีการสอนตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง โดยรถจะออกให้บริการตรวจวันละ 1 อำเภอทั่วประเทศ สามารถให้บริการได้ประมาณ 200-250 คนต่อวัน ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยประสิทธิภาพสูง ได้แก่ กล้องส่องตรวจปากมดลูก วีดีทัศน์แบบ 3 Chip Full HD และเครื่องจี้ตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบสองความถี่ เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งหากพบความผิดปกติจะสามารถส่งตัวเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

“กทท. รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ในการสานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย โครงการรถตรวจมะเร็งนรีเวชนี้ เป็นการต่อยอดจากเมื่อครั้งในวาระครบรอบ 70 ปี กทท. โดยได้สนับสนุนเงินจำนวน 33,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี สำหรับจัดหารถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง (Mammogram) พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้สตรีไทยที่ด้อยโอกาสได้จำนวนมาก ซึ่งรถตรวจนรีเวชฯ จะสามารถช่วยสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในชนบทได้มากถึง 44,000 คน/ปี ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรกจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้ถึง 100% กทท. หวังว่าโครงการฯ นี้จะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตและเพิ่มโอกาสสำหรับการรักษาให้เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขด้วย” อทร. กล่าว

Facebook Comments


Social sharing

Related post