Digiqole ad

กกต. มีมติเห็นชอบจัดตั้ง “พรรคมิติใหม่” อย่างเป็นทางการ

 กกต. มีมติเห็นชอบจัดตั้ง “พรรคมิติใหม่” อย่างเป็นทางการ

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมอบ ประกาศจัดตั้งพรรคมิติใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมี นายปรีชา ไข่แก้ว (ประธานที่ปรึกษา พรรคมิติใหม่) เป็นผู้แทนพรรคมิติใหม่เข้ารับมอบ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคมิติใหม่ ตามที่เสนอ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.64 ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแถลงการถึงนโยบายของพรรคดังกล่าวในวาระต่อไป

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/m5RJe

Related post